วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552

ปรัชญาการจัดการศึกษา

"พัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคม ด้วยวิชาและคุณธรรม"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น